Ve světle těchto jarních svátků chceme rozšířit vlnu naděje a radosti 🙃
 
Ačkoliv naše každodenní překážky mohou být pro mnohé nepochopitelné, srdce máme naplněná vděčností za každý den plný lásky a vzájemné podpory.
 
Chceme vám popřát, aby tyto Velikonoce byly pro vás časem plným světla, lásky a zdraví, a aby vám každý okamžik přinášel pocit štěstí a spokojenosti.
 
Děkujeme za vaši neustálou podporu a laskavost, která nám dává sílu a odvahu k postupnému překonávání překážek.
 
S láskou
❤️Amálka, Viktorka a Žofinka

Podobné příspěvky